•  

  "Rycerze Floriana"

  Gdy trzeba - czuwamy po nocach: Czy łuna na niebie nie wschodzi.

  W ulewach i rwących potokach - Walczymy z żywiołem powodzi.

  Bo wszędzie, gdzie życie i mienie człowieka Gotowy potargać na strzępy los zły -

  Śpieszymy z pomocą - bo nie ma co zwlekać - Rycerze Floriana - to my!

  Strażacy - druhowie I z miasta i wsi

  Czuwają, by człowiek Bezpiecznie mógł żyć.

  Opatrzność nam sprzyja, więc raźniej - Nieść pomoc, na którą ktoś czeka.

  Strażacy potrafią odważnie Przygarnąć do serca człowieka.

  Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie, Ożywiać marzenia i spełniać swe sny.

  Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie - Rycerze Floriana - to my!

  Strażacy - druhowie I z miasta i wsi

  Czuwają, by człowiek Bezpiecznie mógł żyć.

   

  HYMN ZOSP RP

   

  ROTA STRAŻAKA OSP

  "W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie

   uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. 

  Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi.

  Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne".

   

  CEREMONIAŁ OSP

   

  REGULAMIN UMUNDUROWANIA

   

  USTAWA O PSP

   

  ROZPORZĄDZENIE O KSRG

   

  USTAWA PRAWO O STOWARZYSZENIACH

   

  ODZNACZENIA

   

  DYSTYNKCJE

  Dystynkcje są to odznaki wskazujące na godność i rangę.

  Dystynkcje przeznaczone dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej są koloru srebrnego na ciemnogranatowym tle.

  Umieszczane na kołnierzach mundurów, bądź lewej kieszeni koszuli letniej.

  JEDNOSTKI OSP

  ODDZIAŁ GMINNY OSP

  ODDZIAŁ POWIATOWY OSP

  ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI OSP

  ZARZĄD GŁÓWNY OSP

  DYSTYNKCJE PSP