Samorządowy Informator SMS

Urząd Miasta i Gminy Myślenice uruchomił Samorządowy Informator SMS.

Jest to system umożliwiający otrzymywanie przez mieszkańców w prosty i szybki sposób istotnych informacji (utrudnienia w ruchu drogowym, awarie, wybrane imprezy) i komunikatów o nadchodzących

zagrożeniach związanych z gwałtownymi zmianami pogody. Są one przesyłane w formie sms przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice do osób zainteresowanych otrzymywaniem tego typu informacji.

Aby się zarejestrować w systemie wystarczy wejść na link:

http://www.sisms.pl/rejestracja/formularz/383/krok-1

 

I C E w nagłym wypadku

I.C.E. lub ICE (ang. In Case of Emergency, pol. w nagłym wypadku) - skrót informujący ratowników do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku.

Stosowany przeważnie w dwóch formach:

       w książce adresowej telefonu komórkowego - jako kontakt „ICE” wpisuje się numer telefonu wybranej osoby. Jeśli takich osób jest kilka, to oznacza  się je hasłami: „ICE1”, „ICE2” itd.

       na karcie „ICE” wielkości wizytówki wpisuje się imię, nazwisko i numer kontaktowy najbliższych osób. Kartę powinno się nosić cały czas przy sobie,  jednak nie w portfelu.

Najlepszą opcją jest zatem odpowiednie oznaczenie kontaktu w telefonie komórkowym, gdyż jest to jedyne miejsce, gdzie ratownicy medyczni mają  prawo zajrzeć.

W razie wypadku często służby ratownicze nie wiedzą, z kim się skontaktować w sprawie osoby poszkodowanej.

Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym (przyjmowane leki, choroby).

 

Alarmowy 112

Numer alarmowy „112” jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.

Ogólnoeuropejski numer alarmowy „112” został powołany do życia uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku, a obowiązek ten usankcjonowano postanowieniami Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

Kierowanie połączeń na numer alarmowy „112” jest bezpłatne.

Ponadto numer „112” można wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.

Docelowo w Polsce wszystkie zgłoszenia kierowane na numer „112” będą przyjmowane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego/wojewódzkich centrów powiadamia ratunkowego (CPR / WCPR). Obecnie trwa budowa systemu, a połączenia alarmowe są w większości obsługiwane przez właściwe terytorialnie jednostki Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Należy dodać, że w Polsce ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań alarmowych zachowane zostały numery alarmowe 997 (Policja), 998 (Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe).

Jak dzwonić na 112 ?

Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania numeru 112:

 - miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),

 - jeśli to możliwe, połączenie z operatorem numeru „112” powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobę będącą świadkiem danego zdarzenia,

 - po wybraniu numeru „112” należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie),

 - krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania przez operatora właściwej służby, podać swoje imię i nazwisko,

 - wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja; jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,

 - udzielać dodatkowych informacji na zadawane przez operatora pytania,

 - wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,

 - nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,

 - jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112”,

 - należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ DZWONIĄC NA „112”?

Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego CPR / WCPR lub jednostki Służby (Policji, PSP) właściwej ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej.

Co zrobi operator odbierający połączenie na numer alarmowy „112”?

 - zapyta o rodzaj zdarzenia i miejsce zdarzenia,

 - wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,

 - poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie lokalizacji,

 - jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym.

Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy „112”, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie należy się irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już zadysponowane właściwe służby.

Kiedy dzwonić na "112"

Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia, np.:

 - pożary,

 - wypadki drogowe,

 - kradzieże,

- włamania,

 - w przypadku użycia przemocy,

    - nagłe omdlenia i utrata świadomości,

- poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,

- przypadki porażenia prądem,

- rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,

- inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

Kiedy nie dzwonić na "112"

Nie należy dzwonić na numer „112” kiedy zaistniała sytuacja nie jest niebezpieczna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia lub w innych sytuacjach, takich jak:

- zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,

- w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,

- w celu sprawdzenia czy numer „112” naprawdę działa,

- w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usług, działalność itp.),

- w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,

- w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,

- w celu uzyskania połączenia międzynarodowego,

- w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzerii, itp.,

- w celu wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,

- w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.

Pamiętaj! Dzwoniąc na numer alarmowy „112” bez potrzeby i uzasadnienia, blokujesz linię telefoniczną osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w CPR. Zastanów się – TY też możesz kiedyś potrzebować pomocy!

  •