Witamy na naszej stronie

„Żyć to działać to rozlewać po świecie talent, uczucie, wolę, to w czasie teraźniejszym pomagać pokoleniom przyszłym”

Stefan Żeromski

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1998 nadał naszej jednostce najwyższe odznaczenie Związku:

medal

„Nie masz państwa bez społeczeństwa, a społeczeństwa bez zwartej, jedną myślą przejętej, wielkiej gromady obywateli, którzy nie tyle wszystkiego żądać od państwa powinni, ile raczej spełniać wobec niego obowiązek i własnemi dłońmi dalszą budowę tego gmachu przeprowadzić …
... Każdy więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim niech pamięta, że jest włodarzem ojcowizny swojej, że jeśli pracę poświęca otoczeniu, to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia”.

Bolesław Chomicz

Procedury medyczne z Zakresu Kwalifikowanej pierwszej pomocy dla jednostek KSRG

Karta ratownicza w pojeździe

NIE WYPALAJ - NIE ZABIJAJ

Ostrzeżenia pogodowe - Aktualna sytuacja zagrożenia pogodowego w naszym kraju

Uwaga czad - Cichy zabójca

Każdy adres jest ważny!!!

Nasz patron